• (976) 7011-1010

VPN

VPN сүлжээний тухай товч танилцуулга

Энэ нь виртуал хувийн сүлжээ бөгөөд - нийтийн сүлжээнд (тухайлбал интернет) суурилсан хувийн сүлжээнүүдийн хамгаалалттай холболт гэж ойлгож болно.

Trusted VPN

Харилцаа холбооны үйлчилгээ үзүүлэгч итгэлтэй байгууллагаас шугам түрээслэх

 • Хөгжлийн хандлага: өмнө нь харилцаа холбооны оператораас хувийн шугам түрээслэн хувийн сүлжээ байгуулдаг байсан бол одоо ISP буюу интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагаас хувийн IP сүлжээний шугам түрээслэн хувийн сүлжээ байгуулах болсон байна.
 • Технологи: ATM, Frame Relay. MPLS
 • Trusted VPN сүлжээний төрлүүд
  • Intranet - Байгууллагын төв оффисыг салбар оффисууд болон алслагдсан оффисуудтай нь нийтийн сүлжээг ашиглан холбосон сүлжээ
  • Extranet- Үйлчлүүлэгчид, нийлүүлэгчид болон бизнесийн түншүүдийг нийтийн сүлжээг ашиглан байгууллагын сүлжээнд холбосон сүлжээ

Secure VPN

интернетийн сүлжээнд суурилсан хувийн сүлжээ бөгөөд интернетийн сүлжээн дээгүүр байгууллагын мэдээллийг хувиргаж (кодлож) дамжуулдаг байна.

 • Технологи: IPsec with L2TP,SSL.TLS, L2F…

VPN сүлжээний үйлчилгээг хэн авах боломжтой вэ?
Үйлчилгээ авах нөхцөл шаардлагууд
VPN үйлчилгээний төрлүүд
MPLS VPN
IP VPN
1
Байгууллагын үйл ажиллагааны цар хүрээ
Дундаж болон томоохон хэмжээтэй, хотын дотор хэд хэдэн салбар оффисуудтай байгууллага
Дурын
2
Интернетэд холбогдсон байх шаардлагатай эсэх
Шаардлагагүй. Хүсвэл VPN үйлчилгээ үзүүлэгчээс нэмэлт үйлчилгээ болгон интернэтийн холболт авсан байж болно.
Аль нэг ISP –р дамжин интернэтэд холбогдсон байх шаардлагатай.
3
Манай сүлжээний төвд холбогдсон байх шаардлагатай юу?
Тухайн байгууллагын салбар оффисууд эсвэл холбогдохыг хүсч буй түнш байгууллага манай сүлжээнд холбогдсон байх шаардлагатай.
Шаардлагагүй
4
Холболтын төрлүүд
Шилэн кабель, утасгүй холболт буюу wireless, ADSL холболт
Шилэн кабель, утасгүй холболт буюу wireless, ADSL холболт
5
Үнэ өртөг
IP VPN –ийг бодвол илүү үнэтэй учир нь сайтуудыг холбосон шугамыг түрээслэх шаардлагатай болно.
Харьцангуй хямд- учир нь ашиглаж буй интернетийн холболтонд суурилдаг.
6
Ач холбогдол
VPN ий үйлчилгээ үзүүлэгч өөрийн суурь сүлжээн дээгүүр байгууллагын салбар оффисуудыг холбосон түнэл үүсгэн, өндөр нууцлалтай холболтоор хангах тул байгууллагын хувийн мэдээллийн нууцлал хамгааллыг сайтар хангаж чаддаг.
 • Газар нутгийн хувьд алслагдсан салбар нэгжүүдийг байгууллагын нэгдсэн сүлжээнд холбох
 • Байгууллагын дотоод серверүүдэд суурилсан үйлчилгээг алсаас хүртэх боломжийг бүрдүүлэх
 • Бизнесийн түнш байгууллагын сүлжээтэй холбогдсон хувийн сүлжээ (extranet) үүсгэх боломжтой.
Дотоод сүлжээгээ хувийн болон түрээсийн шугам хэрэглэхгүйгээр өргөтгөх боломжтой
Байгууллагын
 • Ажилтнууд
 • Үйлчлүүлэгчид/li>
 • Хөдөлгөөнт хэрэглэгчид интернэтэд холбогдсон дурын газраас байгууллагын дотоод сүлжээнд холбогдох боломжтой.
 • Сүлжээний нууцлал хамгааллыг сайжруулах
 • Байгууллагын дотоод серверүүдэд суурилсан үйлчилгээг алсаас хүртэх боломжийг бүрдүүлэх
7
Технологи
MPLS
IP Sec, L2 tunelling protocols and transport
8
VPN сүлжээнд холбоход шаардагдах төхөөрөмжүүд
routers, firewalls, VPN Concentrators
Сервер клиент програм хангамжууд болон VPN Concentrators
Жич: Үйлчилгээний үнэд НӨАТ багтаагүй болно