• (976) 7011-1010

PPPoE холболт үүсгэх

PPPoE холболт үүсгэх заавар
Windows XP:

Алхам 1: Start → All Programs → Accessories → Communications → Network Connectoins руу орно.

Алхам 2: Дэлгэцийн зүүн дээд хэсэгт байгаа Create a new connection –г сонгоно.

Алхам 3: New Connection Wizard гэсэн хэсэг Next товч дарна.

Алхам 4: Дээрхи сонголтуудаас Connect to the internet –г сонгоод Next товч дарна.

Алхам 5: Дээрхи сонголтуудаас set up my connection manually-г сонгоод Next дарна.

Алхам 6: Дээрхи сонголтуудаас Connect using a broadband connection that requires a user name and password гэсэн сонголтыг сонгоод Next дарна.

Алхам 7: ISP name талбар дээр Citinet гэж нөхөж бичээд Next дарна.

Mac

Apply-system preference ээс network сонголтыг хийнэ Цонхны зүүн талд байх баганаас Builin Ethernet сонголтыг хийнэ баруун талд байрлах configure сонголтоос create pppoe service сонголтыг хийнэ service name дурын нэр байж болно done довчлуурийг дараад accound name та өөрийн cu кодоо зай даслсл авахгүйгээр жижиг ширийвтээр бичнэ үү password хэсэг дээр өөрийн нууц үгээ бичээд pppoe service name CITINET гэж бичээд remember this password болон show pppoe status in menu bar coнголтыг хийж connect довчлуурийг дараад citinet connection үүсэж internet холбогдоно